بدست آوردن زاویه افقی بین دو نقطه

 دوربن باید روی این نقطه سانتراژ کنیم          A برای بدست آوردن زاویه راس

حالت سانتراژ بودن دوربین(موازی بودن سطح سه پایه بر روی زمین):

1- متناسب بودن پایه های سه پایه با قد شخص

2- نقطه ی انتخابی بر روی زمین باید با هر 3 پایه دوربین در یک فاصله ی مساوی باشد.

3- یکی از پایه ها باید در داخل زاویه قرار داشته باشد

حال دوربین را روی سه پایه قرار می دهیم و آنرا به سه پایه محکم می کنیم . برای سانتراژ کردن دوربین؛ابتدا بهتر است با اجزای مختلف دوربین تراز یاب آشنا شویم:

  هر یک از این دو قسمت خود از بخش های مختلفی تشکیل  . Three break و   شکلU  قسمت  دوربین از 2 تکه تشکیل میشود؛

می شوند که جمعا دوربین تراز یاب را تشکیل می دهند.

  تراز استوانه ای یا تراز لوبیایی (حباب لوبیایی شکل) و تراز کروی دو قسمتی هستند که به طور چشمی دوربین را تراز می کنند.بخش آلیداد دوربین از یک تلسکوپ(تلسکوپ دارای عدسی های چشمی وشیئی و تار رتیکول در وسط دوربین می باشد) و در بازوی آلیداد نقاله ی دیجیتالی قائم(لمب) که زائیه ی قائم را اندازه گری می کند و یک نقاله ی افقی که زاویه ی افقی را اندازه گیری میکند؛ تشکیل شده است. در بازوی دوم آلیداد در طرف مقابل نقاله ی قائم باطری دوربین قرار دارد که برای بار اول استفاده می بایست 8 ساعت شارژ شده و در دفعات بعد به ازای هر دو ساعت کار با دوربین باطری دشارژ شده و باید دو ساعت در شارژ قرار داده شود.بخش دیگر دوربین و از مهمترین بخش های آن صفحه نمایش یا صفحه کلید می باشد در ادامه توضیحات بیشتری در مورد ای بخش داده می شود.

برای جلوگیری از حرکت تند آلیداد پیج داخلی که در قسمت پایین الیداد قرار دارد را سفت کرده و برای حرکت از پیچ بیرونی که دامنه چرخش کمی هم دارد استفاده می کنیم همجنین برای جلوگیری از حرکت تند تلسکوپ از پیچی که در وسط بازوی آلیداد قرار دارد استفاده میکنیم. شاقول اپتیکی وسیله ای ست با علامت + یا o است که باید از نقطه ی انتخابی بر روی زمین بگذرد.این قسمت نیز دارای دو پیچ می باشد که پیچ داخلی برای وضوح نقطه و پیچ بیرونی برای واضح کردن علامت است.

1-یکی از پایه ها را روی زمین سفت کرده و د. پایه ی دیگر را جابه جا میکنیم تا از شاقول اپتیکی نقطه ی انتخاب شده روی زمین را ببینیم و سپس پیچ های سه پایه را تنظیم میکنیم.حال تراز کروی در راستای یک پایه قرار می گیرد اگر به آن پایه نزدیک بود با چرخاندن پیچ three break  در راستای آن پایه ارتفاع آنرا کم می کنیم و اگر حباب از پایه دور بود ارتفاع آنرا زیاد می کنیم تا حباب در وسط  تراز قرار بگیرد.در مرحله ی بعد آلیداد را در جهت دو پیچ قرار می دهیم و پیچ ها را در خلاف جهت هم به طور هم زمان می چرخانیم سپس الیداد را 90 درجه چرخانده و اگر حباب به پیچ سوم نزدیک بود ارتفاع آنرا کم و اگر دور بود ارتفاع پیچ را زیاد می کنیم با این کار نشانه در شاقول اپتیکی جا به جا شده و از روی نقطه ی  روی زمین تکان خورده و جا به جا می شود برای برگشت به نقطه ی مورد نظر باید پیچ اتصال دوربین به سه پایه را باز کرده و دوربین را تا جایی که نقطه در شاقول دیده شود با علامت آن مماس گردد حرکت داده وسپس پیچ را می بندیم.اکنون دوربین سانتراز شده و آماده ی استفاده است.

انجام آزمایش:

دوربین را طبق اطلاعات بالا در روی نقطه ی A تنظیم میکنیم ؛ژالون(میله ی فلزی به طول 2 الی 3 متر به رنگ های قرمز و سفید) را با تراز نبشی در نقطه B قرار میدهیم و اندازه گیری میکنیم.(اگر نقاله ی قائم سمت چپ ناظر باشد اصطلاحا به آن دایره به چپ گفته میشود و بلعکس.)

محور اصلی دوربین که از مرکز دوربین می گذرد باید از مرکز لمب افقی و نقطه A بگذرد که باید با مرکز برخوردی عدسی ها و دوران تلسکوپ در 1 نقطه مشترک باشد.

دایره به چپ می کنیم روی 0 SET  می آید دکمه ی HOLD را برای قفل کردن فشار میدهیم در این حال عدد 30 را نشان میدهد در گام بعد دوباره دوربین را روی نقطه ی B اندازه گیری میکنیم و دکمه ی HOLD را برای باز کردن دوباره فشار میدهیم و تا نقطه ی  C می چرخانبم و دوباره HOLD را فشار می دهیم .هر چقدر این عمل را تکرار کنیم دقت اندازه گیری ما بالا تر میرود.

دکمه های روی صفحه کلید:

R/L: R به معنای این است که زاویه در جهت عقربه های ساعت افزایش میابد. و L  نیز بیانگر عکس این موضوع است

V%: با فشردن این دکمه وبا داشتن فرمول ها در صفحه شیب را نمایش می دهد.

NO: اعداد را نمایش می دهد.

VZ: SET 0 VERTICAL

HR:  SET 0 HORIZONTAL

با فشردن SHIFT+ SET 0  چراغ صفحه روشن و با فشردن SHIFT+R/L  دستگاه را روی   گراد ،رادیان، درجه شیفت میکند.